Vui lòng đợi...

Có lỗi!

Có lỗi!

Quên mật khẩu?

 Vui lòng đợi...

Đóng

Quy hoạch các cụm công nghiệp tại Bù Đăng


Thứ năm, 10/01/2019 14:37     2490

Khu công nghiệp đã về đến Bù Đăng đây là một trong những quyết định đánh dấu sự phát triển của Bù Đăng trong thời gian sắp tới.

Thực hiện Quyết định số 420/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tại địa bàn huyện Bù Đăng được quy hoạch 7 cụm công nghiệp gồm: Minh Hưng 1, Minh Hưng 2, Nghĩa Trung, Đức Liễu 1, Đức Liễu 2, Thọ Sơn và Thống Nhất với tổng diện tích 225,23 ha để hình thành các cụm sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp - nông thôn, chế biến nông sản, sản xuất thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng, gắn với khu xử lý nước thải tập trung.

Cụ thể: Cụm công nghiệp Minh Hưng 1 quy hoạch 40 ha, tại thôn 1, xã Minh Hưng, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Minh Hưng 2 với diện tích 32,7 ha, tại thôn 4, xã Minh Hưng, tổng mức đầu tư 164 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Nghĩa Trung với diện tích 20 ha, tại thôn 5, xã Nghĩa Trung, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Đức Liễu 1 quy hoạch 50 ha, tại thôn 8, xã Đức Liễu, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Đức Liễu 2 diện tích quy hoạch 30 ha, tại thôn 2, xã Đức Liễu, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Thọ Sơn diện tích quy hoạch 20 ha, tại thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Thống Nhất diện tích quy hoạch 32,53 ha, tại thôn 4, xã Thống Nhất, tổng mức đầu tư 165 tỷ đồng.

Giai đoạn đến năm 2030, quy hoạch 7 cụm công nghiệp đã nêu với tổng diện tích 225,23 ha. Riêng giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch và đưa vào đầu tư 5 cụm công nghiệp Minh Hưng 1 (40 ha), Minh Hưng 2 (32,7 ha), Nghĩa Trung (20 ha), Đức Liễu 1 (30 ha) và Đức Liễu 2 (30 ha) với tổng diện tích 152,7 ha.

 

Nguồn: baobinhphuocTìm kiếm tin rao

 Dự án

 Quảng cáo
Vui lòng để lại lời nhắn