Vui lòng đợi...

Có lỗi!

Có lỗi!

Quên mật khẩu?

 Vui lòng đợi...

Đóng

Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Trường Mẫu giáo Sơn Ca (cũ), xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.


Thứ năm, 22/04/2021 14:51     7291
THÔNG BÁO
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐ-DVĐGTS ngày 02/4/2021 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng;

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản với nội dung sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng.

Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá bao gồm:

 Quyền sử dụng đất khu đất Trường Mẫu giáo Sơn Ca (cũ), xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

- Vị trí: Tọa lạc tại thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

- Diện tích: 2.180,3 m2;

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư (điện lưới, đường giao thông);

- Tài sản gắn liền với đất: Không có tài sản gắn liền với đất (đất trống);

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.    

Giá khởi điểm: 16.001.222.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, không trăm lẻ một triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn đồng).

4/ Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (a+b): 16.860.123.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, tám trăm sáu mươi triệu, một trăm hai mươi ba nghìn đồng).

Tất cả các lô đất trên sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô đất.

5/ Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

7/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

8/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/04/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/04/2021 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

10/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 14/04/2021 tại các khu đất đấu giá.

11Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước là: Từ ngày 26/4/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/4/2021 vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước, trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

12/ Thời gian và địa điểm đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút ngày 29/04/2021 (Thứ năm) tại Hội trường Khối mặt trận toàn thể -  huyện Bù Đăng

13Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu từ ngày 05/4/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/4/2021 đăng ký trực tiếp duy nhất tại 01 địa điểm là Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đăng. Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá và có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

-  Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân/hộ chiếu) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân/hộ chiếu) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.

- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Cam kết xem tài sản đấu giá.

- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp  tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

14/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ 0931 237 369

nha dat bu dang

TagsTìm kiếm tin rao

 Dự án

 Quảng cáo
Vui lòng để lại lời nhắn